DR. ERNESTO LOH

Advokát a emeritní notář
Odborný advokát pro pracovní právo

 

ŽIVOTOPIS:
 • Narozen v roce 1945 v Berlíně
 • Studium a činnost koncipienta v Berlíně, Freiburku und Hamburku
 • Asistent u Prof. Dr. Bettermanna
 • 1972 získal titul Dr. jur. u školitele Prof. Dr. Bettermanna
 • 1973 právní oddělení společnosti Stinnes AG, v Mülheimu nad Rúrem
 • Od roku 1978 advokát (Rechtsanwalt), 1984 společník u Finkelnburg, Clemm & Partner, Schön Nolte Finkelnburg & Clemm, Feddersen Laule Ewerwahn Scherzberg Finkelnburg Clemm v Berlíně
 • Od roku 1988 notář v Berlíně
 • Od července 2000 společník LVHM/LOH Rechtsanwälte 
SPECIALIZACE:
 • Individuální a kolektivní pracovní právo
 • Obecné právo občanské
 • Dědické právo
 • Notariát 
JAZYKY:
 • Němčina
 • Angličtina
 • Francouzština
PUBLIKACE:
 • Die Haftung im Postbetrieb, 1972 (disertace)
 • Aktuelle Fragen bei der Vergabe von Kommunalkrediten, Wertpapiermitteilungen (WM) 1996, s. 1941 (s N. Wimmerem)
 • Gegendarstellung über Satellit- Oder: Wie man einfache Dinge schwierig macht, Archiv für Presserecht (AfP) 2000, s. 429

KONTAKT

Kancelář Berlin

T +49 (0) 30 850 700-0
F +49 (0) 30 850 700-111
berlin@loh.de