ADVOKÁTI

Dr. Christoph Baum

DR. CHRISTOPH BAUM

Odborný advokát pro správní právo

více

Thorsten Bausch

THORSTEN BAUSCH

Advokát

více

Dr. Ulrich Becker

DR. ULRICH BECKER

Odborný advokát pro správní právo
Soudce ústavního soudu Spolkové země Braniborsko

více

Dr. Anja Böckmann

DR. ANJA BÖCKMANN

Odborná advokátka pro pracovní právo

více

Armin Dienst

ARMIN DIENST

Advokát

více

Matthias Ermann

MATTHIAS ERMANN

Advokát
více

Olaf Gratzke

OLAF GRATZKE

Advokát
Diplom ve veřejné správě
Vyučující na Vysoké škole pro hospodářství a právo, Berlín

více

Mike Große

MIKE GROSSE

Odborný advokát pro stavební a architektonické právo

více

Dita Kemrová

DITA KEMROVÁ

Advokátka

více

Dr. David Kouba

DR. DAVID KOUBA

Advokát
Připuštění jako usazený evropský advokát v České republice

více

Stefan Krause

STEFAN KRAUSE

Advokát

více

Dr. Udo Krauthausen

DR. UDO KRAUTHAUSEN

Advokát

více

Dr. Ernesto Loh

DR. ERNESTO LOH

Advokát a emeritní notář
Odborný advokát pro pracovní právo

více

Dr. Reni Maltschew

DR. RENI MALTSCHEW

Odborná advokátka pro správní právo
Soudkyně Advokátního soudního dvora v Berlíně

více

Mgr. Kateřina Pekárek

MGR. KATEŘINA PEKÁREK, LL.M.

Advokátka, Usazený evropský advokát v Berlíně

více

Dr. Cornelius Renner

DR. CORNELIUS RENNER

Odborný advokát pro právo průmyslového vlastnictví
Odborný advokát pro autorské a mediální právo
Vyučující na Humboldtově univerzitě v Berlíně

více

Dr. René Weißflog

DR. RENÉ WEISSFLOG

Advokát a notář
Odborný advokát pro pracovní právo

více

Dr. Alexander Wiencke

DR. ALEXANDER WIENCKE

Advokát a notář
Odborný advokát pro pracovní právo

více