DR. CHRISTOPH BAUM

Odborný advokát pro správní právo

 
ŽIVOTOPIS:
 • Narozen v roce 1976 v Halle (Saale)
 • Studium práv v Halle (Saale) a Münsteru
 • Činnost koncipienta v Berlíně
 • V roce 2007 získal titul Dr. iur. u školitele Prof. Dr. Bodo Pierotha (Univerzita v Münsteru)
 • Vyznamenán cenou Harryho Westermanna Právnické fakulty Univerzity v Münsteru v roce 2007 jakož i cenou Friedwarta Bruckhause od nadace Hannse Martina Schleyera v roce 2007/2008
 • Od roku 2007 advokát (Rechtsanwalt) u LVHM/LOH Rechtsanwälte
 • Od 2013 společník LOH Rechtsanwälte 
SPECIALIZACE:
 • Finanční komunální právo
  • Právní úprava komunálních poplatků
  • Berní právo
  • Financování veřejných zařízení
 • Komunální právo
  • Právní úprava komunálních podniků
  • Právní úprava dotací
 • Právo životního prostředí
  • Vodní právo
  • Právní úprava odpadového hospodářství
  • Právo půdní ochrany, včetně odstraňování rizik starých zátěží
 • Ústavní a evropské právo
 • Odpovědnost státu za škody
JAZYKY:
 • Němčina
 • Angličtina
PUBLIKACE:
 • Elternbeiträge als Finanzierungsinstrument für die kommunale Kindertagesbetreuung, KStZ 2018, 165, 190
 • Grundsätze der Höhe und Staffelung der Elternbeiträge gemäß § 17 KitaG, 2017, erstellt im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
 • Finanzierung von Kindertagesstätten in Brandenburg, 2016, erstellt im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
 • Finanzierung der Kindertagesbetreuung in Brandenburg, LKV 2015, 289
 • Das novellierte Brandenburgische Wassergesetz, LKV 2012, 207
 • Jugendmedienschutz als Staatsaufgabe (Diss., Nomos Verlag, Materialien zur interdisziplinären Medienforschung, Band 60, hrsg. von Prof. Dr. Wolfgang Hoffmann-Riem)
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST:
 • “Das neue Wasserhaushaltsgesetz und seine Umsetzung in Brandenburg”, Postupim, 28. duben 2010“
 • Gewässerunterhaltung in Brandenburg: Organisation, Durchführung und Refinanzierung”, Postupim, 19. května 2011“
 • Wirtschaftliche Betätigung von Kommunen”, Lübben, 27. listopadu 2012
 • “Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Land Brandenburg – Organisation, Durchführung, Finanzierung”, Postupim, 4. března 2014
 • 15. Brandenburgische Beitrags- und Gebührentage – Abgabenrecht bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung”, Postupim, 11./12. září 2014

KONTAKT

Kancelář Berlin

T +49 (0) 30 850 700-0
F +49 (0) 30 850 700-111
berlin@loh.de