DR. CORNELIUS RENNER

Odborný advokát pro právo průmyslového vlastnictví
Odborný advokát pro autorské a mediální právo
Vyučující na Humboldtově univerzitě v Berlíně

 

ŽIVOTOPIS:
 • Narozen v roce 1974 v Braunschweigu
 • Studium v Bielefeldu a v Berlíně
 • Činnost koncipienta v Berlíně a v New Yorku
 • 2001 získal titul Dr. jur. u školitele Prof. Dr. Christopha Pauluse (HU Berlin)
 • 1999 až 2003 odborný asistent na Humboldtově univerzitě v Berlíně (u Prof. Pauluse)
 • Od srpna 2003 advokát (Rechtsanwalt) u LVHM/LOH Rechtsanwälte
 • Od ledna 2008 společník LVHM/LOH Rechtsanwälte
 • Od roku 2014 člen Komise pro odborné advokáty v oboru autorského a mediálního práva při Advokátní komoře v Berlíně
SPECIALIZACE:
 • Tiskové právo
 • Autorské právo
 • Právo ochranných známek
 • Soutěžní právo
 • Smlouvy ve výzkumu a ve vývoji
 • IT smluvní právo
JAZYKY:
 • Němčina
 • Angličtina 
PUBLIKACE (VÝTAH):
 • Medienverfügungen in der Prozessberichterstattung (společně s Jens-Ullrichem Pille), bude vydáno AfP 2018, …
 • Persönlichkeitsschutz im Wahlkampf, GRUR 2017, 772
 • Presserechtliche Aspekte von Veranstaltungen, V: Handbuch Veranstaltungsrecht (redakce Marcel Bisges), 2017
 • Wettbewerbsrechtliche Aspekte von Veranstaltungen, v: Handbuch Veranstaltungsrecht (redakce Marcel Bisges), 2017
 • Wachhund auf verbotenem Terrain – Rechtswidrig erlangte Informationen in der Presse (společně s Janem Baumannen), AfP 2015, 285
 • Schriftform der Einwilligung nach § 22 KUG? Anmerkung zur Entscheidung des BAG vom 11.12.2014 – 8 AZR 1010/13, v: ZUM 2015, 608
 • Das Gedächtnis des Internets. Online-Archive im Presse- und Urheberrecht, v: Festschrift für Artur-Axel Wandtke zum 70. Geburtstag am 26. März 2013, s. 483-495
 • Targeting bald nicht mehr zulässig? Absatzwirtschaft č. 01-02/2013
 • Presserechtliche Ansprüche, v: Handbuch Medienrecht (redakce Artur-Axel Wandtke), 2. vydání 2011
 • Bildnisschutz, v: Handbuch Medienrecht (redakce Artur-Axel Wandtke), 2. vydání 2011
 • Unterlassung von Handlungen Dritter? Die Erfolgshaftung im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (společně s André Schmidtem), GRUR 2009, 908
 • Abmahnung – Blaues Auge oder Beinbruch? Die missbräuchliche Verfolgung von Unterlassungsansprüchen, Humboldt Forum Recht, HFR 2009, 140
 • Systémy prosazení nehmotných majetkových práv v zahraničí (Německo), v: Prosazování práv z duševního vlastnictví - učební texty, ELSO, Praha 2007
 • Keyword Advertising und Metatags mit fremden Kennzeichen im Wettbewerbs- und Markenrecht, WRP 2007, 49
 • Anmerkung OLG Düsseldorf, Urt. v. 23. 1. 2007 – I 20 U 79/06 (ke klíčovému slovu reklama cizím označením), CR 2007, 258
 • Ein weiteres Plädoyer für unscheinbare Normen (společne s Prof. Dr. Chr. Paulusem), JuS 2004,1051
 • Spoluautor příručky: Kommunale Forderungen in der Insolvenz (redakce Jürgen F. Kemper), 2004
 • Die Haftung des atypisch stillen Gesellschafters in der Insolvenz des Geschäftsinhabers, ZIP 2002, 1430
 • Die deliktische Haftung für Hilfspersonen in Europa (Disertace) 2002
PORADENSKÁ ČINNOST:
 • Září 2007: Několikatýdenní školení soudců a pracovníků různých český ministerstev a českého Úřadu průmyslového vlastnictvína téma “Prosazování nároků z duševního vlastnictví v Německu”
 • Jeden/únor 2008: Člen evropské komise expertů v rámci programu “The EU‐China Project on the Protection of Intellectual Property Rights (IPR2)”
ČLENSTVÍ:
 • Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
 • Redakční rada internetového periodika Humboldt Forum Recht

KONTAKT

Kancelář Berlin

T +49 (0) 30 850 700-0
F +49 (0) 30 850 700-111
berlin@loh.de