DR. DAVID KOUBA

Advokát
Oprávněn k výkonu advokacie jako usazený evropský advokát v České republice
Odborný advokát na mezinárodni obchodní právo

 

ŽIVOTOPIS:
 • Narozen v roce 1965 v Opavě (Česká republika)
 • Studium a činnost koncipienta ve Freiburku a Mannheimu
 • 1991 studium v Grenoble/Francie
 • 1995 soudce u Okresního a Zemského soudu ve Waldshut-Tiengen (Bádensko-Württembersko)
 • 1997 státní zástupce ve Freiburku
 • 1998 až 2000 advokát (Rechtsanwalt) u Feddersen Laule Scherzberg Ohle Hansen Ewerwahn, Feddersen Laule Ewerwahn Scherzberg Finkelnburg Clemm ve Frankfurtu nad Mohanem, Praze a Berlíně
 • 1999 získal titul Dr. jur. u školitele Prof. Dr. Jürgena Beckera
 • Od září 2000 advokát (Rechtsanwalt) u LVHM/LOH Rechtsanwälte
 • Od ledna 2003 společník LVHM/LOH Rechtsanwälte 
SPECIALIZACE:
 • Právo České republiky
 • Návrhy přeshraničních smluv
 • Rozhodčí řízení a občanské procesní právo
 • Právo společností, M&A
 • Mezinárodní soukromé právo a mezinárodní právo procesní 
JAZYKY:
 • Němčina
 • Čeština
 • Angličtina
 • Francouzština
 • Slovenština
PUBLIKACE:
 • Die Europäisierung des Tschechischen Fernsehrechts, Berlín, 1999 (disertace)
 • Europäische Einflüsse auf das tschechische Fernsehrecht, v: Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 12/99
 • Vliv evropské integrace na české televiziní právo (s Matiskovou), v Evropské Právo 4/2000 (příloha Právních Rozhledů 4/2000)
 • Unlauterer Wettbewerb in der Tschechischen Republik (mit R. Söhlke), v: Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 10+11/00
 • Tschechische Republik: Gesetz zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen (s Gubovou-Ryll), v: Wirtschaft und Recht in Osteuropa 2010/146, 05/10
 • Rozkazní řízení v Německu (s Pekárek) na epravo.cz, 10/20

 

ČLENSTVÍ:
 • Česko-německá obchodní a průmyslová komora

  KONTAKT

  Kancelář Berlin

  T +49 (0) 30 850 700-0
  F +49 (0) 30 850 700-111
  berlin@loh.de