DR. RENÉ WEISSFLOG

Advokát a notář
Odborný advokát pro pracovní právo

 

ŽIVOTOPIS:
 • Narozen v roce 1979 ve Schlemě v Sasku
 • Studium na Univerzitě v Jeně
 • 2003 až 2005 odborný asistent na katedře občanského, obchodního, společenského a pracovního práva na Univerzitě v Jeně (Prof. Dr. H. Oetker)
 • 2006 až 2008 činnosti koncipienta v Berlíně
 • 2007 získal titul Dr. iur. u školitele Prof. Dr. H. Oetker na Univerzitě v Kielu
 • Od 2008 advokát u LVHM/LOH Rechtsanwälte
 • Od 2013 společník LOH Rechtsanwälte 
 • Od 2017 notář
SPECIALIZACE:
 • Notariát
 • Individuální pracovní právo
 • Kolektivní pracovní právo 
JAZYKY:
 • Němčina
 • Angličtina
 • Francouzština

KONTAKT

Kancelář Berlin

T +49 (0) 30 850 700-0
F +49 (0) 30 850 700-111
berlin@loh.de