DR. RENI MALTSCHEW

Advokátka
Odborná advokátka pro správní právo
Soudkyně Advokátního soudního dvora v Berlíně

 

ŽIVOTOPIS:
 • Narozena v roce 1976 v Cottbusu
 • Studium na Univerzitě v Postupimi
 • 2000 až 2003 odborná asistentka na katedře pro občanské, obchodní a hospodářské právo Univerzity v Postupimi pod vedením Prf. Dr. Jürgena Oechslera
 • 2003 získala titul Dr. jur. u školitele Prof. Dr. Oechslera
 • 2004 až 2005 činnost koncipientky v Berlíně a Washingtonu D.C.
 • od září 2005 advokátka (Rechtsanwältin) u LVHM/LOH Rechtsanwälte
 • od 2010 společnice LOH Rechtsanwälte 
SPECIALIZACE:
 • Veřejné stavební právo, zejména úprava stavebního a územního plánování
 • Státní, správní a komunální právo
 • Právo ochrany před imisemi
JAZYKY:
 • Němčina
 • Angličtina
 • Ruština
PUBLIKACE:
 • „Der Rückerwerb eigener Aktien in der Weltwirtschaftskrise 1929-1931“, Berlín, 2004 (disertace)
 • Weltwirtschaftskrise, Aktienskandale und Reaktionen des Gesetzgebers durch Notverordnungen im Jahre 1931 (společně se Sylvií Engelke) v: Bayer/Habersack (redakce) Aktienrecht im Wandel der Zeit, svazek I, 2007
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST:
 • Pravidelné přednášky pro Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhw) k úpravě větrných elektráren v regionální a místní plánovací dokumentaci a typickým chybám v řízení při tvorbě plánovací dokumentace
 • Přednášky k různým tématům správního práva na advokátním sněmu Deutscher Anwaltstag (DAT) a v pracovní skupině Správní právo berlínského advokátního spolku Berliner Anwaltsverein
ČLENSTVÍ:
 • Soudkyně Advokátního soudního dvora v Berlíně
 • Místopředsedkyně kuratoria nadace Theodor-Heuss-Stiftung, Stuttgart
 • Členska představenstva Berliner Anwaltsverein

 

 

KONTAKT

Kancelář Berlin

T +49 (0) 30 850 700-0
F +49 (0) 30 850 700-111
berlin@loh.de