DR. ULRICH BECKER

Odborný advokát pro správní právo
Soudce ústavního soudu Spolkové země Braniborsko

 

ŽIVOTOPIS:
 • Narozen v roce 1964 v Erlangen
 • Studium a činnost koncipienta ve Würzburgu, Ženevě, Freiburgu a Berlíně
 • 1994 získal titul Dr. jur. u školitele Prof. Dr. Würtenbergera
 • 1995 advokát (Rechtsanwalt) u Dorn Krämer & Partner, Berlín
 • 1998 advokát (Rechtsanwalt) u Redeker Sellner Dahs & Widmaier, Berlín
 • Od 2001 člen Komise pro odborné advokáty Advokátní komory v Berlíně
 • Od června 2003 společník LVHM/LOH Rechtsanwälte
 • Od února 2011 soudce Ústavního soudu spolkové země Braniborsko 
SPECIALIZACE:
 • Finanční právo obcí
  • Právní úprava komunálních poplatků / Vyrovnání při sanaci
  • Právo finančního vyrovnání
  • Právo náhrady nákladů mezi nositeli veřejné moci
 • Komunální právo
 • Právní úprava dotací a subvencí
 • Ústavní právo
JAZYKY:
 • Němčina
 • Angličtina
 • Francouzština
PUBLIKACE:
 • Das Menschenbild des Grundgesetzes in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, (disertace) 1996
 • Erschließungsbeitragsrecht in der kommunalen Praxis, 2004
 • Zweitwohnungssteuer: Neuere Rechtsprechung, LKV 1998, 13
 • Zur Entstehung einer öffentlichen Last im Erschließungsbeitragsrecht, BauR 1999, 1228
 • Erschließungsbeiträge oder Straßenausbaubeiträge- zur Auslegung von § 242 IX BauGB, LKV 1999, 489
 • Die Betriebsaufnahmegenehmigung nach § 3 EnWG im Gefüge des neuen Energiewirtschaftsrechts, RdE 2000, 7
 • Der Grundsatz der Erforderlichkeit im Erschließungsbeitragsrecht, BauR 2001, 1853
 • Gelungene Angleichung der Verhältnisse zwischen Ost und West? Zum Zeitpunkt der Entstehung sachlicher Beitragspflichten nach § 8 Abs. 7 Satz KAG NRW und § 8 Abs. 7 Satz 2 KAG Bbg, KStZ 2001, 161
 • Zeitpunkt der Entstehung sachlicher Beitragspflichten im Anschlussbeitragsrecht, LKV 2001, 94 (společně s Danielem Schieboldem)
 • Überschuss- und Defizitausgleich bei der Kalkulation von Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 3 KAG Bbg, LKV 2002, 405
 • Der wirtschaftliche Grundstücksbegriff nach § 8 Abs. 2 KAG Bbg, LKV 2004, 53
 • Kommentierung von § 8 KAG (Anschluss- und Straßenbaubeiträge) v Becker a další, KAG Brandenburg, leden 2017
 • Plädoyer für die “Abschaffung” des Erschließungsbeitragsrechts, LKV 2011, 157 (společně s Dr. Swenjou Rieck)
 • Hilfreiche Rechtsprechung bei der Vereinfachung des Abgabenrechts? V Knopp/Knuth/Herrmann, Verwaltungsverfahren und -rechtsschutz im Kommunalabgabenrecht, 2011, s. 24-34
 • Erfahrungen mit Rekommunalisierungen in der Praxis v: Bauer/Büchner/Hajasch (Hrsg.), Rekommunalisierung öffentlicher Daseinsvorsorge, Potsdam, 1. vydání 2012, s. 49-58
 • Musterverfahren im kommunalen Abgabenrecht, LKV 2015, 256
 • Kommentierung von §§ 12 und 13 KVerfBbg (öffentliche Einrichtungen, Anschluss- und Benutzungszwang; Beteiligung und Unterrichtung der Einwohner) in Schumacher u. a., Kommunalverfassungsrecht Brandenburg, Juli 2017/Juli 2018
 • Wer gewinnt und wer verliert? - Anmerkungen zu Überlegungen, Straßenbaubeiträge abzuschaffen, LKV 2018, 265
PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST:
 • Pravidelný referent seminářů ke komunálním poplatkům a výši vyrovnání při sanaci

 

 

KONTAKT

Kancelář Berlin

T +49 (0) 30 850 700-0
F +49 (0) 30 850 700-111
berlin@loh.de