MGR. KATEŘINA PEKÁREK, LL.M.

Advokát

Člen advokátní komory v Berlíně - usazený evropský advokát

 

ŽIVOTOPIS:
 • Narozena v roce 1984 v Praze (Česká republika)
 • Studium v Praze (Česká republika) a Norwich (Velká Británie)
 • 2009 titul LL.M. in International Competition Law and Policy (with distinction) na University of East Anglia (Velká Británie), stipendista Economic and Social Research Council
 • 2010 titul Mgr. na Karlově Universitě v Praze
 • 2005 až 2007 paralegal u farmaceutické firmy Richter Gedeon v Praze
 • 2010 až 2013 činnost koncipientky u LOH Rechtsanwälte pod vedením David Kouby v Praze a Berlíně
 • Od 2013 Freelance Lawyer Linguist pro Soudní dvůr EU a od roku 2016 pro Evropskou centrální banku
 • Od 2014 advokátkou zapsanou u České advokátní komory
 • Od 2014 usazenou evropskou advokátkou zapsanou u Německé advokátní komory v Berlíně
 • Od 2014 advokát u LOH Rechtsanwälte
SPECIALIZACE:
 • České právo – zejména právo závazkové, právo společností, pracovní a insolvenční právo
 • Přeshraniční transakce - Německé / Česko, zejména M&A
 • Mezinárodní obchodní právo
 • Mezinárodní pracovní právo, včetně vysílání a dočasného přidělení
 • Mezinárodní právo soukromé a procesní
 • Zastupování před soudy v České republice
 • Evropské právo 
JAZYKY:
 • Čeština
 • Němčina
 • Angličtina
 • Francouzština
 • Slovenština
PUBLIKACE / PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST:
 • Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa, v: Práce a Mzda, 07-08/2017
 • Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu, v: Práce a Mzda, 06/2017
 • Německé pracovní právo pro české firmy z oboru stavebnictví, Přednáška u Okresní hospodářské komory v Ústí nad Labem, 28.3.2017
 • Rozkazní řízení v Německu (s Davidem Koubou), zveřejněno na epravo.cz, 10/16
 • Práce v Německu - na co si dát pozor, co zařídit, kam se obracet, souhrnná příručka,zveřejněno  online na stránkách MZV ČR a Hospodářské komory ČR, 08/2014
 • Neues Privatrecht in Tschechien - Auswirkungen auf den deutsch-tschechischen Rechtsverkehr, Přednáška na Velvyslanectví ČR v Berlíně, 13.5.2014

 

 

KONTAKT

Kancelář Berlin

T +49 (0) 30 850 700-0
F +49 (0) 30 850 700-111
berlin@loh.de