IMPRESSUM

ODPOVĚDNÝ DLE § 55 RSTV

Dr. Cornelius Renner, Leipziger Platz 7, 10117 Berlin

POSKYTOVATEL VE SMYSLU § 5 TMG JE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

LOH Rechtsanwälte,
Partnerschaftsgesellschaft mbB 

 

s následujícími vyjmenovanými partnery jako jednajícími společníky:

Dr. Ernesto Loh
Dr. Anja Böckmann
Dr. David Kouba
Dr. Ulrich Becker
Dr. Cornelius Renner
Dr. Reni Maltschew
Dr. Christoph Georg Baum
Dr. René Weißflog
Dr. Alexander Wiencke
Olaf Gratzke
Mike Große 

Leipziger Platz 7, D-10117 Berlin

T: +49 30 850 700 0
F: + 49 30 850 700 111
E: office@loh.de
www.loh.de


Identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty (USt.-IdNr.): DE209971654

AG Charlottenburg PR 432 B

Armin Dienst, Thorsten Bausch und Dr. Udo Krauthausen jsou připuštěni u advokátní komory ve Frankfurtu nad Mohanem, Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt nad Mohanem.

Všechny ostatní advokátky a advokáti jsou připuštěni u advokátní komory v Berlíně, Littenstraße 9, 10179 Berlín.

Dr. Alexander Wiencke a Dr. René Weißflog jsou zároveň notáři a je připuštěni u Notářské komory v Berlíně, Littenstraße 10, 10179 Berlín.

Advokátní komory v Berlíně a Frankfurtu nad Mohanem a Notářská komora v Berlíně jsou také orgány dohledu ve smyslu § 5 TMG.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z VÝKONU POVOLÁNÍ

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
Königinstraße 28
80802 München

Územní působnost: celosvětově

PRÁVNÍ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKON POVOLÁNÍ

Platí následující ustanovení upravující výkon povolání: 

* BRAO – Bundesrechtsanwaltsordnung
* BORA – Berufsordnung für Rechtsanwälte
* FAO – Fachanwaltsordnung
* RVG – Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
* CCBE – Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft
* EuRAG – Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland

Notáři

* Bundesnotarordnung * Beurkundungsgesetz * Richtlinien der Notarkammern * Dienstordnung für Notarinnen und Notare * Kostenordnung * Europäischer Kodex des notariellen Standesrechts

SPOLUPRÁCE:

Advokátní kancelář udržuje spolupráci s kancelářemi

Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři, advokátní kancelář
Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8 – Libeň
Tel.: +420 234 707 444
Fax: +420 234 707 404
E-Mail: office@uepa.cz

 

Dr. Mikuláš Füleky, PhD.
Myjavská 2/A
811 03 Bratislava
Tel.: +421 (0) 2 54410920
E-Mail: mfuleky@fuleky.com

 

COPYRIGHT:

Webdesign: Corussoft GmbH

Foto hlavičky a pozadí (kromě LOHblog): Annette Koroll, Berlín
Foto hlavičky LOHblog: Cornelius Renner
Foto advokátů (kromě Dr. Udo Krauthausena): Helen Nicolai, Berlín
Foto Dr. Udo Krauthausen: Armin Maier ("Fotostudio Das Atelier Mainz")