PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

S ohledem na skutečnost, že nám velice záleží na ochraně Vašich údajů, zpracováváme údaje, které zůstanou na našich stránkách po jejich návštěvě pouze dle požadavků příslušných ustanovení na ochranu údajů, zejména spolkového zákona na ochranu údajů a zákona o médiích. Proto bychom Vás na tomto místě také rádi informovali o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a užívání osobních údajů. Předem bychom rádi poukázali na to, že toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje pouze na naše stránky a ne na internetové stránky třetích osob, na které se odvoláváme v podobě odkazů.

PŘEDMĚT OCHRANY

Předmětem ochrany jsou osobní údaje. Přitom se dle § 3 odst. 1 BDSG (spolkového zákona na ochranu údajů) jedná o jednotlivé údaje o osobních nebo věcných poměrech určité nebo určitelné fyzické osoby. Pod tento pojem spadají zejména údaje, které umožňují zjištění jejich identity (např. údaje jako jméno, poštovní adresa, emailová adresa nebo telefonní číslo).

SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Pokud navštívíte naše internetové stránky, ukládá náš internetový server, v případě, že tomuto neodporujete, standardně následující údaje z Vašeho protokolu:

  • IP-adresu, která Vám byla přidělena Vaším provozovatelem internetových služeb,
  • popis typu používaného internetového vyhledávače,
  • internetovou stránku, kterou v naší nabídce navštěvujete,
  • internetovou stránku, ze které nás navštěvujete,
  • jakož i datum a trvání Vaší návštěvy. 

Tyto údaje používáme pouze  na to, abychom Vám naši nabídku přizpůsobili. Ukládání probíhá anonymně, takže jako uživatel pro nás nejste osobně rozeznatelní. K jakémukoli dalšímu užívání, zejména postoupení na třetí osoby naším prostřednictvím, nedochází.

GOOGLE ANALYTICS

Tato stránka používá google analytics, službu k analýze internetových stránek společnosti Google Inc. („google“). Google analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které budou uloženy na Vašem počítači a umožňují analýzu užívání internetové stránky Vaším prostřednictvím. Informace vytvořené prostřednictvím cookie o Vašem užívání této internetové stránky jsou obvykle přeneseny na server google v USA a tam uloženy. V případě aktivace IP – anonymizace na této stránce bude však Vaše IP – adresa od google v některém ze států Evropské Unie nebo států účastnících se Úmluvy o evropském hospodářském společenství předem zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude Vaše IP – adresa převedena na některý ze serverů od google v USA a zkrácena tam. Z pověření provozovatele této internetové stránky tyto informace google použije k vyhodnocení Vašeho užívání této internetové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách na internetové stránce a k provádění dalších služeb pro provozovatele internetových stránek spojených s užíváním internetu a internetových stránek. IP-adresa přenesená z Vašeho prohlížeče v rámci google analytics nebude propojována s dalšími údaji v google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho softwarového prohlížeče; upozorňujeme Vás však, že v takovém případě nebudete moci používat všechny funkce této internetové stránky v celém rozsahu. Navíc můžete shromažďování údajů vytvořených prostřednictvím cookie ve vztahu k používání internetové stránky (včetně Vaší IP – adresy) pro google, jakož i jejich zpracování prostřednictvím google zabránit, pokud stáhnete a instalujete prohlížečový plug-in, který lze nalézt pod následujícím odkazem: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics (BETA)

PRÁVO NA INFORMACE A NA ODVOLÁNÍ

Na žádost Vám zdarma a pokud možno co nejrychleji sdělíme, jestli a jaké Vaše osobní údaje máme u nás uloženy. Vaše údaje, které jsou u nás uloženy, můžete nechat kdykoli zablokovat, opravit nebo vymazat.

Samozřejmě můžete také kdykoli odporovat ukládání anonymizovaných údajů nebo odvolat Váš souhlas, který jste nám k shromažďování a užívání údajů udělili. K tomuto prosím využijte kontaktní údaje, uvedené v impressum.