ČESKÉ PRÁVO

Německo a Česko mají intenzivní obchodní vztahy. Pro Německo je Česká republika nejdůležitějším obchodním partnerem ve střední a východní Evropě. Dle zjištění Německo-české průmyslové a obchodní komory jsou v České republice operativně činné tisíce německých podniků. Naopak je také Spolková republika Německo pro Česko nejdůležitějším partnerem pro zahraniční obchod. Obchody s Německem představovaly v minulých letech skoro třetinu celkových zahraničních obchodů České republiky. Dle nejnovějších informací pak obrat v rámci českoněmeckých obchodních vztahů v minulém roce představoval 2,16 biliónů Kč. Česká republika byla pro Německo na jedenáctém místě v rámci všech obchodních partnerů. Třetina českých exportů směřovala právě do Německa. (Zdroj: http://www.czechinvest.org/de/dtihk-tschechisch-deutscher-handel-czk-216-billionen).

LOH Rechtsanwälte disponuje v současné době největším na české právo specializovaným právním oddělením v Německu, skrze nějž jsme schopni poskytovat obsáhlé poradenství a zastupovat klienty před českými soudy. Dr. David Kouba, partner kanceláře a odborný advokát na mezinárodní obchodní právo je registrován jako usazený evropský advokát v České republice, kde byl také v Praze jako advokát činný. V berlínském týmu Dr. Davida Kouby pracuje česká a současně i německá advokátka Mgr. Kateřina Pekárek, LL.M. a dále německá advokátka Dita Kemrová. Všichni tři hovoří plynně česky i německy a poskytují právní poradenství českým a německým podnikům při jejich přeshraniční činnosti, ať již v České republice nebo v Německu. Na zmíněnou skutečnost poukazuje i právní příručka Legal 500, která uvádí LOH Rechtsanwälte a výslovně i český tým v rámci nejvíce doporučovaných kanceláří v Německu.

Máme rozsáhlé zkušenosti při právním poradenství jak investičních projektů německých podniků v Čechách, tak i podobných českých společností v Německu. Navrhujeme smlouvy, které se týkají přeshraničních právních vztahů a radíme německým investorům při zajištění jejich účasti v České republice. Lhostejno, jestli kupujete podnik nebo pozemek – provedeme Vás celým vyjednáváním a prověříme podklady při Due Diligence na místě. Českým společnostem radíme od koupě podniků v Německu a zakládání společností, přes poradenství v jejich činnosti z hlediska činnosti jejich zaměstnanců, vyjednávání licenčních a jiných smluv, až po soudní vymáhání jejich pohledávek od německých partnerů. Většina českých společností je velmi pozitivně překvapena tím, že prosazení jejich práv v Německu není obvykle o nic nákladnější než České republice, ale zato vyžaduje o mnoho méně času a formalit. Velkou poctou je pro nás také to, že naši čeští klienti nás po pozitivních zkušenostech dále angažují i pro spory s čistě českým prvkem.

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Füleky v Bratislavě poskytujeme poradenství i ve slovenském právu a zastupujeme zájmy našich klientů na území Slovenské republiky.

ADVOKÁTI

Dita Kemrová

Advokátka
Více...

Dr. David Kouba

Advokát
Více...

Mgr. Kateřina Pekárek

Advokátka
Vice...