MEDIÁLNÍ PRÁVO

Media jsou všudypřítomná. Právní otázky při jejich šíření a používání se mění se závratnou rychlostí a skoro si o nich již nelze udržet přehled. Kompetentní poradenství v mediálním právu vyžaduje být stále v obraze nejen ohledně právního ale i ohledně technického vývoje. Tento požadavek splňujeme.

Při poškození Vašeho podniku v mediích Vám poradíme v tiskovém právu a pokusíme se zastavit kompromitující zprávy již v zárodku. Mediálním společnostem radíme a zastupujeme je při obraně jejich zpravodajské činnosti.

Ze zkušenosti se soudními řízeními ohledně smluv o software víme, co je při sestavování smluv podstatné. Už v rámci dojednávání komplexních smluv pomáháme vyhnout se pozdějším sporům. Jsme vybaveni takovými znalostmi technického pozadí, abychom se postarali o přiměřenou ochranu Vašich zájmů. Pokud dojde ke sporu, poradíme Vám včas v tom, jak problémy dokumentovat a prosadíme Vaše práva, pokud to bude nutné, i před soudem.

Dr. Cornelius Renner je kvalifikovaným odborným advokátem pro autorské a mediální právo a má dlouholetou zkušenost v poradenství a vedení soudních sporů v tiskovém a autorském právu, jakož i v oblasti internetu a software. Je spoluautorem Praktické příručky pro mediální právo (Praxishandbuch Medienrecht), kde komentuje tiskoprávní nároky a právní ochranu podobizny. Dále také vyučuje na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde mimo jiné přednáší tiskové právo aspirantům na kvalifikaci odborného advokáta pro autorské a mediální právo.

ADVOKÁTI

Dr. Cornelius Renner

Advokát
Vice...