OBCHODNÍ PRÁVO

Každý podnik by měl raději investovat do vývoje produktů nebo propagace než platit právníkům. Když už ale je nutné vynaložit náklady na právní poradenství, máte také nárok na podnikatelsky myslící advokáty. Pomůžeme Vám stát se úspěšným, ukážeme cestu a poskytneme jistotu. Při zakládání podnikání, při koupi podniku, restrukturalizaci, a pokud to bude nutné, také v krizi.

Při zakládání společnosti zpracujeme smlouvy nebo je prověříme. Zvýšení kapitálu a přeměny patří k naší činnosti stejně tak jako poradenství společníkům a orgánům společnosti ve všech právních otázkách. Máme zkušenosti jak s vyjednáváním komplexních smluvních dokumentů tak i s právní analýzou rizik plánovaného záměru. Dr. Ernesto Loh jako notář doprovází všechny právní úkony i z hlediska formálních požadavků a zápisů do obchodního rejstříku a katastru nemovitostí.

Joint-ventures právně doprovázíme zejména v česko-německém kontextu. Dr. David Kouba se specializuje na české právo a může z hlediska svého mezinárodního připuštění k výkonu advokacie poskytovat poradenství rovněž v České republice.

Naši advokáti jsou kompetentní partneři pro transakce v obchodním závazkovém a společenském právu, v dědickém právu a rovněž při vedení soudních sporů. Pokud jsou pro Váš projekt relevantní i veřejnoprávní otázky, sestavíme poradenský tým s našimi advokáty specializovanými na správní právo.

ADVOKÁTI

Dr. David Kouba

Advokát
Více...

Dr. René Weißflog

Advokát
Vice...

Thorsten Bausch

Advokát
Vice...

Dr. Anja Böckmann

Advokátka
Vice...

Armin Dienst

Advokát
Vice...

Olaf Gratzke

Advokát
Vice...

Dr. Ernesto Loh

Advokát
Vice...