PRACOVNÍ PRÁVO

Žádný podnikatel se dnes nevyhne pracovněprávním otázkám. Jen jedno špatné slovo může zaměstnavatele přijít velmi draho. Již při vypisování volných míst je třeba se vyhnout chybám. A právní překážky se táhnou celým pracovním vztahem, který je dnes více regulován než kdy jindy. Přitom se pracovní právo mění ve stále kratších intervalech. Právní řešení, která byla včera ještě správně, mohou být dnes již nepoužitelná. Toto nyní platí ve velké míře i pro zaměstnavatele z České republiky, kteří vysílají své pracovníky do Německa nebo zde najímají zaměstnance. Německo nemá pracovněprávní úpravu soustředěnu do jednoho zákoníku jako Česká republika, ale roztříštěnu v mnoha různých předpisech, je proto potřeba v této oblasti pověřit skutečné odborníky.

Známe požadavky zaměstnavatelů a víme, co je důležité. Učiníme pracovní smlouvy právně jistými a postaráme se o to, že podnikům zůstane při personálním plánování pružnost.

Z pracovněprávního hlediska doprovázíme transakce a restrukturalizace a poskytujeme podnikům podporu i při složitých problémech rozsáhlého snižování stavu zaměstnanců. Zastoupíme Vaše zájmy vůči odborům a vyjednáme s nimi sociální plán nebo narovnání zájmů. Naši advokáti mají zkušenosti s právní podporou těchto záměrů stejně jako rozsáhlou zkušenost v poradenství v oblasti sjednávání tarifních mezd.

V případě, že má být pracovní poměr skončen, povedeme spory o ochranu před výpovědí; pokud je to smyslupné, vyjednáme skončení pracovního poměru dohodou a navrhneme dohody o ukončení pracovního poměru, které přiměřeně zohlední Vaše zájmy. U výpovědí zaměstnanců na odpovědných pozicích se postaráme o to, aby ke konkurenci neunikly údaje o zákaznících a know-how.

Vedoucím pracovníkům radíme při uzavírání jejich smluv, při potížích s ukončením pracovního vztahu a při (hrozící) likvidaci. Disponujeme rozsáhlou zkušeností jak při vyjednávání smírného řešení v případě konfliktu, tak i při procesním prosazování nároků vedoucích pracovníků.

Naši advokáti mají rozsáhlé procesní zkušenosti se zastupováním před pracovními soudy i před Spolkovým pracovním soudem v Erfurtu. Dr. Ernesto Loh byl dlouholetým předsedou Výboru odborných advokátů pro pracovní právo (Fachanwaltsausschuss für Arbeitsrecht) při berlínské advokátní komoře. Dnes je členkou tohoto výboru odborných advokátů Dr. Anja Böckmann. V publikaci LEGAL 500 z roku 2011/2012 patří Dr. Ernesto Loh a Dr. Anja Böckmann k advokátům doporučeným pro pracovní právo. Také příručka Juve obchodněprávní kanceláře 2011/2012 doporučuje LOH Rechtsanwälte v oblasti pracovního práva.

K našim klientům v oblasti pracovního práva patří spolková a zemská ministerstva, ambasády cizích států, rozhlasové společnosti, univerzity a podniky všech oborů a velikostí.