PRÁVO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Stát je v Německu největším zadavatelem. Poskytovatelé služeb a stavební podniky se tak nutně setkají s oblastí veřejných zakázek a musejí se vyznat v komplexním zadávacím řízení, které je regulováno mnoha evropskými a národními pravidly. Náš tým v oblasti veřejných zakázek je s těmito předpisy obeznámen stejně tak jako s nejnovějšími rozhodnutími soudů.

Účastníci mají právo na rovné zacházení. Prosadíme Vaše právo na férové a transparentní zadávací řízení a ukážeme Vám, jaké máte možnosti ochrany: zakázkově-právní výtky v běžícím řízení, návrhy na přezkoumání před udělením zakázky a soudní řízení proti přiřknutí zakázky. V případě vadného zadávacího řízení uplatníme Vaše nároky na náhradu škody.

Pro zadavatele posoudíme, zda v konkrétním případě vůbec existuje povinnost zakázku oficiálně zadat a který druh zadávacího řízení je relevantní. Doprovodíme celé zadávací řízení a zastupujeme naše klienty před zadávacími komorami a senáty.

Zadávací řízení vyžaduje často velmi rychlé jednání, k čemuž jsme uzpůsobeni.

 

 

ADVOKÁTI

Mike Große

Advokát
Vice...