SOUTĚŽNÍ A ZNÁMKOVÉ PRÁVO

Reklama je nebezpečný obchod a kdo chce úspěšně propagovat, musí jít často až na hranici. Pomůžeme Vám Vaši reklamu vytvořit s právní jistotou. Spolu s Vámi zvážíme šance a rizika reklamního opatření. Chceme totiž, aby se Vaše výdaje za reklamu vyplatily a Vaše propagační strategie nebyla zastavena Vašimi konkurenty.

Na druhou stranu Vám pomůžeme ochránit Vaše ochranné známky a reklamní opatření proti kopírování jinými.

Mimoto se postaráme o ochranu Vašich známek. Ty dávájí podnikům a jejich výrobkům jméno, profil a image. Poskytujeme našim klientům právní podporu při výběru, přihlášení a ochraně jejich známek – v Německu, v Evropě a na celém světě.

U kolidujících přihlášek vedeme námitková řízení před Německým patentovým a známkovým úřadem nebo Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) v Alicante. Při porušení Vaší známky prosadíme Vaše práva cestou předběžného opatření. Máme bohaté zkušenosti jak se složitými procesy o porušení ochranných známek, tak s řízením při zabavení zboží na hranicích v případě padělaných výrobků. Při sporech o ochranných známkách v zahraničí máme k dispozici velkou síť specialistů na ochranné známky v ostatních zemích, se kterými spolupracujeme.

K našim klientům v oblasti ochrany průmyslových práv patří mnohé známé podniky, např. z oblasti medií, kultury a IT.

Dr. Cornelius Renner je kvalifikovaným odborným advokátem pro ochranu průmyslového vlastnictví a stará se již mnoho let úspěšně o portfolia ochranných známek početných klientů. Má bohaté zkušenosti z vedení soudních sporů, je vyučujícím v oboru duševního vlastnictví na Humboldtově Univerzitě v Berlíně a pravidelně pořádá přednášky a školení, mezi jiným k právu ochranných známek.

ADVOKÁTI

Dr. Cornelius Renner

Advokát
Vice...